Tools Toolbar

 

image\DNTU-Toolbar-Tools_shg.jpg

 

image\DNTU-Toolbars-Tools-ApplicationProperties_shg.jpg Application Properties

image\DNTU-Toolbars-Tools-StopCurrentAction_shg.jpg Stop Current View action

image\DNTU-Toolbars-Tools-RefreshView_shg.jpg Refresh View

image\DNTU-Toolbars-Tools-LogonAs_shg.jpg Logon As

image\DNTU-Toolbars-Tools-DisconnectNetwork_shg.jpg Disconnect Network Connections

image\DNTU-Toolbars-Tools-PrintActive_shg.jpg Print the Active View

image\DNTU-Toolbars-Tools-PrintPreview_shg.jpg Print Preview (full page display)

image\DNTU-Toolbars-Tools-DisplayInformation_shg.jpg Display Program Information, Version Number, & Copyright

image\DNTU-Toolbars-Tools-HelpTopics_shg.jpg List Help Topics