Inheritance Values

Valid Inheritance Values

Inheritance Values

Description

kInheritanceFlagObjectOnly = 0

No inheritance

kInheritanceFlagOneLevel = 6

One level of ingeritance

kInheritanceFlagOneLevelOnly = 14

One level inheritance excluding the object itself

kInheritanceFlagSubtree = 2

Subtree inheritance

kInheritanceFlagSubtreeOnly = 10

Subtree inheritance excluding the object itself

 

See Also